Ακίνητα

Διαχείριση Ακινήτων & Αξιοποίηση Ακινήτων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

We manage the constantly changing housing requirements of our corporate or non-corporate clients that arise due to the rapidly changing business or investment environment - especially in the light of the prevailing economic environment - making the most of the available business resources (time and capital ).

We focus on the current situation of each business through the built environment and we take responsibility for the management of corporate or non-real estate (relocation to new facilities, exemption from unnecessary surplus properties, efficient operation of each property) in order to offer our clients our solutions that will provide optimal returns on their assets and rationalize their costs.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε ‘συμβουλευτικές υπηρεσίες εκμισθωτών/πωλητών’ εκ μέρους των ιδιοκτητών ακινήτων καθώς και ‘συμβουλευτικές υπηρεσίες μισθωτών/κατόχων’ για χρήστες ακινήτων.

Στηριζόμενοι στις γνώσεις και την υψηλή μας εξειδίκευση, τον επαγγελματισμός μας και τη βαθιά επίγνωση της αγοράς ακινήτων, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση ενοικίων ή αξιών ακινήτων, την αναδιάρθρωση των μισθώσεων και τις εκτιμήσεις.

Αναλαμβάνουμε τόσο τις διαδικασίες διάθεσης όσο και εκείνες της απόκτησης ακινήτων (έρευνα αγοράς, νομική υποστήριξη, τεχνική επιμέλεια, οικονομική καθοδήγηση, διαχείριση έργου), αφού συμβάλουμε στο σχεδιασμό των κατάλληλων κριτηρίων που θα οδηγήσουν στη σωστή λήψη αποφάσεων για κάθε ακίνητο.

adamcs_s.png
Η Adams Consultancy Services είναι μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία βασισμένη στην ιδέα ότι οι εξαιρετικές λύσεις προκύπτουν πάντα ως κοινή προσπάθεια μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συνεργατών τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λαμβάνετε πρώτοι νέα και άρθρα που ενδιαφέρουν