Ασφάλειες

Ασφάλειες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ακίνητη Περιουσία

Τα ακίνητα παρουσιάζονται σε πολλές μορφές και μεγέθη, όπως ακριβώς και το ασφαλιστικό σας πλάνο.

Από την ασφάλιση καταστημάτων και γραφείων μέχρι και την ασφάλιση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, αν διαθέτετε επαγγελματικές εγκαταστάσεις προς ασφάλιση, τότε το πακέτο της ασφαλιστικής σας κάλυψη οφείλει να σχηματιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της επιχείρησή σας.

Επιπλέον, μπορεί να χρειάζεστε ειδική προστασία ως εκμισθωτής επαγγελματικής στέγης. Μπορεί βέβαια να μη θεωρείτε τον εαυτό σας ως εκμισθωτή, αλλά αν ενοικιάζεται ακίνητα και έχετε ενοικιαστές, θα χρειαστείτε περισσότερο από μία απλή ασφάλιση ακινήτου.

Προστατεύοντας το ακίνητο επένδυσης, προστατεύετε την επένδυσή σας και το εισόδημά σας μαζί.

Επιχείρηση

Ακόμη και στην περίπτωση που απασχολείτε ένα και μόνο υπάλληλο, το πιθανότερο είναι πως χρειάζεστε ασφαλιστική κάλυψη έναντι του.

Επιπλέον, οφείλετε να αναλογιστείτε την κάλυψη της επιχείρησής σας έναντι αστικής ευθύνης, δεδομένου ότι και το μικρότερο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση μεγάλης αποζημίωσης από τρίτους.

Τέλος, πρέπει να προβληματιστείτε για την άνεση και την ευφορία των υπαλλήλων σας και για το λόγο αυτό να αναζητήσετε την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη της υγείας τους η οποία μπορεί να επιφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ της υγειονομικής κάλυψης των υπαλλήλων σας και μετρήσιμης επιχειρηματικής ωφέλειας, όπως: μείωση των αναρρωτικών αδειών, αυξημένη παραγωγικότητα και βελτιωμένο φρόνημα υπαλλήλων.

Βιομηχανία

Η ασφάλιση τεχνικών έργων απαιτείται σε κάθε κατασκευή καθώς παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των υλικών, υπαλλήλων και της επιχείρησης έναντι πάσης φύσεως κινδύνων ή φυσικών καταστροφών.

Επιπλέον, η ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων ή παραγωγικών μονάδων - σε ατομικό ή συνολικό επίπεδο - καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι αιφνίδιων ή απρόβλεπτων ζημιών και βλαβών που θα προκαλέσουν σημαντική οικονομική απώλεια.

adamcs_s.png
Η Adams Consultancy Services είναι μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία βασισμένη στην ιδέα ότι οι εξαιρετικές λύσεις προκύπτουν πάντα ως κοινή προσπάθεια μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συνεργατών τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λαμβάνετε πρώτοι νέα και άρθρα που ενδιαφέρουν